Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2990866
  Bình Thuận tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
  Quốc hội cần có tuyên bố rõ ràng về Biển Đông.
  Bình Thuận tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
  THỊ XÃ LA GI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2011-2016
  THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT
  Tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
 
HOẠT ĐỘNG HĐND TỈNH

Ngày 15/4/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn  được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT
Bình Thuận tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Bình Thuận tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đầu tư dự án Kênh tưới Suối Măng - Cây Cà, huyện Bắc Bình và huyện Tuy Phong
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH
Tại kỳ họp thứ 11, trong phiên thảo luận của Quốc hội về Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015, đại biểu Quốc hội Bình Thuận Nguyễn Thị Phúc đề nghị quá trình triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH THUẬN VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ, GẦN DÂN
Đoàn ĐBQH tỉnh thăm và chúc “Tết đầu lúa” đồng bào dân tộc xã Phan Điền
Cần xử lý nghiêm tội vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri
THẢO LUẬN LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
Tìm kiếm
Video
Xem tất cả
Liên kết