Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2311135
  Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 1546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030
  Phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh Ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Miền Đông Nam bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2011 - 2016(Bình Thuận, ngày 15/5/2015)
  Một số kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện chức năng giám sát của HĐND cấp tỉnh đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp ở địa phương(Báo cáo tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận)
  Báo cáo tổng quát về tham luận của các địa phương (của Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2011-2016)
  Phát biểu chào mừng và khai mạc của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh Ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Miền Đông Nam bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Bình Thuận, ngày 15/5/2015)
 
HOẠT ĐỘNG HĐND TỈNH
Thực hiện kế hoạch giám sát số 157/KH-HĐND ngày 11/02/2015 của Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận, trong tháng 4-5/2015, Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận tiến hành giám sát và đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 03/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 của UBND tỉnh Bình Thuận, các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận thăm, chúc tết Ramưwan của đồng bào Chăm hồi giáo (bàni) năm 2015
Báo cáo tổng quát về tham luận của các địa phương (của Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2011-2016)
Một số kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện chức năng giám sát của HĐND cấp tỉnh đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp ở địa phương(Báo cáo tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận)
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH

Từ ngày 06/10/2014 đến ngày 14/10/2014, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tổ chức cho các vị Đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri ở 35 xã, phường, thị trấn của 9/10 huyện, thị, thành trong tỉnh (trừ huyện Phú Quý).

Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị góp ý dự án Luật an toàn, vệ sinh lao động
Đoàn ĐBQH tỉnh chất vấn đối với Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị góp ý dự án luật doanh nghiệp (sửa đổi)
Tìm kiếm
Video
Xem tất cả
Liên kết