Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2014135
  Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Miền Đông Nam Bộ lần thứ 6
  LÀM THẾ NÀO ĐỂ HĐND THỰC SỰ LÀ CƠ QUAN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG (Báo cáo tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ tổ chức tại tỉnh Bình Dương, tháng 9/2014)
  Hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIII
  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp cho ý kiến về nội dung chương trình hoạt động giám sát năm 2015 trình kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh (khóa IX)
 
HOẠT ĐỘNG HĐND TỈNH

Thực hiện giao kết giữa Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ, ngày 31/10/2014, tại thành phố Thủ Dầu Một, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã đăng cai tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo tham vấn ý kiến nhân dân, tiếp xúc cử tri chuyên đề
Kết quả tham vấn ý kiến nhân dân, tiếp xúc cử tri chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của HĐND tỉnh (Khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết 17).
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX
HĐND tỉnh Bình Thuận thống nhất nội dung và thời gian kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH

Từ ngày 06/10/2014 đến ngày 14/10/2014, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tổ chức cho các vị Đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri ở 35 xã, phường, thị trấn của 9/10 huyện, thị, thành trong tỉnh (trừ huyện Phú Quý).

Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị góp ý dự án luật doanh nghiệp (sửa đổi)
Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự phiên chất vấn đối với thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam
Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị góp ý dự án Luật đầu tư (sửa đổi)
Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị góp ý dự án luật bảo hiểm xã hội
Tìm kiếm
Video
Xem tất cả
Liên kết