Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2590518
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM CỦA LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM (sửa đổi)
  Hội nhập kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường
  Cần bảo đảm chặt chẽ quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá
  Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để duy trì tệ mê tín, dị đoan
  Thế nào là “Khắc phục cơ bản hậu quả” trong tội tham nhũng
  Cần quan tâm đến hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực giáo dục
 
HOẠT ĐỘNG HĐND TỈNH
Chiều ngày 25/9/2015, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh (Tại Hội nghị toàn tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), ngày 08/9/2015)
Hội nghị của tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh(Tại Hội nghị toàn tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), ngày 08/9/2015)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 11 - HĐND TỈNH KHÓA IX CỦA Đ/C NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
Phát biểu kết luận của chủ tịch hđnd tỉnh tại phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa IX(phiên họp ngày 21/7/2015)
Tìm kiếm
Video
Xem tất cả
Liên kết